Geochemically-mineralogical Relations of Polymetallical Veins in the Ore District Vrančice near Milín (Bohemia). / Geochemicko-mineralogické poměry polymetalických žil v rudním revíru Vrančice u Milína.

Stránky 1-55
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1961/17/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím