Geochemically-mineralogical Relations of Polymetallical Veins in the Ore District Vrančice near Milín (Bohemia). / Geochemicko-mineralogické poměry polymetalických žil v rudním revíru Vrančice u Milína.

Stránky 1-55
Citace HOFFMAN, Vladimír. Geochemically-mineralogical Relations of Polymetallical Veins in the Ore District Vrančice near Milín (Bohemia). / Geochemicko-mineralogické poměry polymetalických žil v rudním revíru Vrančice u Milína. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1961, 17(1-2), 1-55. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/17-1-2/geochemically-mineralogical-relations-of-polymetallical-veins-in-the-ore-district-vrancice-near-milin-bohemia-geochemicko-mineralogicke-pomery-polymetalickych-zil-v-rudnim-reviru-vrancice-u-milina
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1961/17/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím