Archeologie v Čechách v období romantismu (1802–1868): Od Josefa Dobrovského po Jana Erazima Vocela

Citace SKLENÁŘ, Karel. Archeologie v Čechách v období romantismu (1802–1868): Od Josefa Dobrovského po Jana Erazima Vocela. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 2020, 47(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/47-1/archeologie-v-cechach-v-obdobi-romantismu-18021868-od-josefa-dobrovskeho-po-jana-erazima-vocela
Fontes Archaeologici Pragenses | 2020/47/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím