Archeologie v Čechách v období romantismu (1802–1868): Od Josefa Dobrovského po Jana Erazima Vocela

Citation SKLENÁŘ, Karel. Archeologie v Čechách v období romantismu (1802–1868): Od Josefa Dobrovského po Jana Erazima Vocela. Fontes Archaeologici Pragenses. Prague: National Museum, 2020, 47(1). ISSN 0015-6183; 978-80-7036-330-0 (ISBN). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/fap/47-1/archeologie-v-cechach-v-obdobi-romantismu-18021868-od-josefa-dobrovskeho-po-jana-erazima-vocela
Fontes Archaeologici Pragenses | 2020/47/1Share on Social Networks
Rozumím