Fontes Archaeologici Pragenses

V archeologické edici Fontes Archaeologici Pragenses jsou publikovány monografie ucelených nálezových souborů s jejich základním hodnocením a s doplňkovým označením i katalogy částí archeologické sbírky Národního muzea, zejména jejího staršího, obecně méně známého nebo neznámého fondu. Jednotlivé svazky vycházejí od roku 1958 ve více nebo méně pravidelných lhůtách, obvykle 1 × – 2 × ročně. Časově edice pokrývá celý úsek pravěku až raného středověku, geograficky se soustřeďuje především na území Čech, dříve na území Československé republiky. Monografie jsou zveřejňovány anglicky, francouzsky, německy nebo česky s cizojazyčným résumé.

Aktuální číslo

2021/48/1

ISSN: 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN)
Vedoucí redaktor: Tisucká Marika


Čísla