he Knovíz Settlement of North-West Bohemia – Knovízské osídlení severozápadních Čech – Кновизское поселение северозападной Чехии.

Citace KOUTECKÝ, Drahomír , NEUSTUPNÝ, Evžen a BOUZEK, Jan . he Knovíz Settlement of North-West Bohemia – Knovízské osídlení severozápadních Čech – Кновизское поселение северозападной Чехии. Fontes Archaeologici Pragenses Praha: Národní muzeum, 1966, 10(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/10-1/he-knoviz-settlement-of-north-west-bohemia-knovizske-osidleni-severozapadnich-cech-knovizskoe-poselenie-severozapadnoj-cehii
Fontes Archaeologici Pragenses | 1966/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím