he Knovíz Settlement of North-West Bohemia – Knovízské osídlení severozápadních Čech – Кновизское поселение северозападной Чехии.

Citation KOUTECKÝ, Drahomír , NEUSTUPNÝ, Evžen a BOUZEK, Jan . he Knovíz Settlement of North-West Bohemia – Knovízské osídlení severozápadních Čech – Кновизское поселение северозападной Чехии. Fontes Archaeologici Pragenses Prague: National Museum, 1966, 10(1). ISSN 0015-6183; 978-80-7036-330-0 (ISBN). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/fap/10-1/he-knoviz-settlement-of-north-west-bohemia-knovizske-osidleni-severozapadnich-cech-knovizskoe-poselenie-severozapadnoj-cehii
Fontes Archaeologici Pragenses | 1966/10/1Share on Social Networks
Rozumím