he Knovíz Settlement of North-West Bohemia – Knovízské osídlení severozápadních Čech – Кновизское поселение северозападной Чехии.

Fontes Archaeologici Pragenses | 1966/10/1Share on Social Networks
Rozumím