Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic

Stránky 316-318
Citace ŽÁČEK, Vladimír a FIŠERA, Milan. Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2001, 9(1), 316-318. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/prehnit-apofylitova-zila-z-vlastejovic
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím