Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (I)

Stránky 21-43
Citace FIŠERA, Milan. Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (I). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2001, 9(1), 21-43. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/kremen-nerost-sbirkovy-uzitkovy-ozdobny-a-magicky-i
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím