Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram

Stránky 272-273
Citace ŠKÁCHA, Pavel, Jiří, SEJKORA. Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 9, 9(1), 272-273. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/kasolit-z-janske-zily-brezove-hory-pribram
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím