Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky

Stránky 311
Citace PAULIŠ, Petr, JANÁK, Petr, Václav, MACHÁČEK. Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 9, 9(1), 311. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/harmotom-ze-studence-7-km-s-od-nove-paky
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím