Chemické zloženie minerálov skupiny turmalínu na hydrotermálnom sideritovo-sulfidickom ložisku Jedľové Kostoľany - Brezov štál (Tribeč, Slovensko) a jeho genetické aspekty

Stránky 276-280
Citace UHER, Pavel, Daniel, OZDÍN. Chemické zloženie minerálov skupiny turmalínu na hydrotermálnom sideritovo-sulfidickom ložisku Jedľové Kostoľany - Brezov štál (Tribeč, Slovensko) a jeho genetické aspekty. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 9, 9(1), 276-280. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/9-1/chemicke-zlozenie-mineralov-skupiny-turmalinu-na-hydrotermalnom-sideritovo-sulfidickom-lozisku-jedlove-kostolany-brezov-stal-tribec-slovensko-a-jeho-geneticke-aspekty
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím