Minerály granitových pegmatitov Slovenska - súčasný stav poznatkov

Stránky 170-180
Citace UHER, Pavel. Minerály granitových pegmatitov Slovenska - súčasný stav poznatkov. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 170-180. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/mineraly-granitovych-pegmatitov-slovenska-sucasny-stav-poznatkov
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím