Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy

Stránky 180-183
Citace VELEBIL, Dalibor. Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 8, 8(1), 180-183. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/lokality-axinitu-v-barrandienskem-proterozoiku-vltavskeho-udoli-na-jih-od-prahy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím