Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masívu

Stránky 213-217
Citace NOVOTNÝ, Pavel, Jiří, ZIMÁK. Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masívu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 8, 8(1), 213-217. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/kozusna-u-stetinova-vyznamne-naleziste-zeolitu-v-sobotinskem-amfibolitovem-masivu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím