Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masívu

Stránky 213-217
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím