Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masívu

Pages 213-217
Citation NOVOTNÝ, Pavel a ZIMÁK, Jiří. Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masívu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2000, 8(1), 213-217. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/8-1/kozusna-u-stetinova-vyznamne-naleziste-zeolitu-v-sobotinskem-amfibolitovem-masivu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Share on Social Networks
Rozumím