Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem

Stránky 298
Citace BUKOVANSKÁ, Marcela. Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1999, 7(1), 298. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/7-1/doc-rndr-jan-h-bernard-csc-sedmdesatnikem
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1999/7/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím