Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem

Pages 298
Citation BUKOVANSKÁ, Marcela. Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 1999, 7(1), 298. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/7-1/doc-rndr-jan-h-bernard-csc-sedmdesatnikem
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1999/7/1Share on Social Networks
Rozumím