Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy

Stránky 209
Citace SCHARMOVÁ, Marta, Bohdan, SCHARM. Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 6, 6(1), 209. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/6-1/variabilita-v-pomernem-zastoupeni-prvku-vzacnych-zemin-v-synchysitu-ze-severoceske-kridy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1998/6/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím