Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy

Pages 209
Citation SCHARMOVÁ, Marta a SCHARM, Bohdan. Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 1998, 6(1), 209. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/6-1/variabilita-v-pomernem-zastoupeni-prvku-vzacnych-zemin-v-synchysitu-ze-severoceske-kridy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1998/6/1Share on Social Networks
Rozumím