RNDr. Karel Tuček, CSc. a městské muzeum v Nové Pace

Stránky 19-20
Citace BAŘINA, Miloslav. RNDr. Karel Tuček, CSc. a městské muzeum v Nové Pace. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1997, 4(1), 19-20. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/4-1/rndr-karel-tucek-csc-a-mestske-muzeum-v-nove-pace
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím