RNDr. Karel Tuček, CSc. a městské muzeum v Nové Pace

Pages 19-20
Citation BAŘINA, Miloslav. RNDr. Karel Tuček, CSc. a městské muzeum v Nové Pace. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 1997, 4(1), 19-20. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/4-1/rndr-karel-tucek-csc-a-mestske-muzeum-v-nove-pace
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Share on Social Networks
Rozumím