Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku

Stránky 218-219
Citace LITOCHLEB, Jiří a ŠREIN, Vladimír. Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1995, 3(1), 218-219. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/3-1/prispevek-k-chemismu-telluridu-stribra-a-zlata-z-historicke-lokality-botes-v-rumunsku
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím