Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína

Stránky 215-218
Citace LITOCHLEB, Jiří, Vladimír, ŠREIN. Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 3, 3(1), 215-218. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/3-1/mineralni-vazba-stribra-a-zlata-v-ag-au-polymetalickem-zrudneni-z-noveho-knina
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím