Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě

Stránky 169-172
Citace SCHARM, Bohdan. Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 3, 3(1), 169-172. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/3-1/prehled-mineralu-nalezenych-v-oblasti-uranovych-koncentraci-v-severoceske-kride
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím