Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika

Stránky 164-169
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím