Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č. 253) v kladenském uhelném revíru

Stránky 248-249
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím