Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č. 253) v kladenském uhelném revíru

Pages 248-249
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Share on Social Networks
Rozumím