Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č. 253) v kladenském uhelném revíru

Pages 248-249
Citation ŽÁČEK, Vladimír a SLAVÍK, Josef. Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č. 253) v kladenském uhelném revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 1995, 3(1), 248-249. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/3-1/nalez-polymetalickeho-zrudneni-v-proterozoiku-na-dole-kladno-prekop-c-253-v-kladenskem-uhelnem-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Share on Social Networks
Rozumím