Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov

Stránky 43-47
Citace SCHARMOVÁ, Marta a SCHARM, Bohdan. Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1995, 3(1), 43-47. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/3-1/mineraly-selenu-na-uranovem-lozisku-zadni-chodov
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím