Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu

Stránky 48-50
Citace ZIMÁK, Jiří. Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1995, 3(1), 48-50. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/3-1/hydrotermalni-zily-s-turmalinem-a-turmalinizace-v-jizni-casti-sternbersko-hornobenesovskeho-pruhu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím