Nové údaje o supergénnych mineráloch z banského poľa Rainer, ložisko Ľubietová - Podlipa (Slovenská republika)

Stránky 1-12
Citace MALÍKOVÁ, Radana, SEJKORA, Jiří a ŠTEVKO, Martin. Nové údaje o supergénnych mineráloch z banského poľa Rainer, ložisko Ľubietová - Podlipa (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(1), 1-12. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-1/nove-udaje-o-supergennych-mineraloch-z-banskeho-pola-rainer-lozisko-lubietova-podlipa-slovenska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím