Nové údaje o supergénnych mineráloch z banského poľa Rainer, ložisko Ľubietová - Podlipa (Slovenská republika)

Pages 1-12
Citation MALÍKOVÁ, Radana, SEJKORA, Jiří a ŠTEVKO, Martin. Nové údaje o supergénnych mineráloch z banského poľa Rainer, ložisko Ľubietová - Podlipa (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2016, 24(1), 1-12. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/24-1/nove-udaje-o-supergennych-mineraloch-z-banskeho-pola-rainer-lozisko-lubietova-podlipa-slovenska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/1

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím