Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika)

Stránky 147 - 170
Citace PAULIŠ, Petr, HRŮZEK, Libor, JANEČEK, Oldřich, SEJKORA, Jiří, MALÍKOVÁ, Radana, POUR, Ondřej a FEDIUK, Ferry. Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(2), 147 - 170. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-2/tschernichit-garronit-ca-a-doprovodna-zeolitova-mineralizace-z-jehly-u-ceske-kamenice-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím