Ni-Sb mineralizace z rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika)

Stránky 129 - 146
Citace SEJKORA, Jiří, KOPECKÝ, Stanislav, PAULIŠ, Petr a KOPECKÝ, Stanislav. Ni-Sb mineralizace z rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(2), 129 - 146. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-2/ni-sb-mineralizace-z-rudniho-reviru-michalovy-hory-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím