Geneze zelené plazmy - specifického mikrokrystalického křemičitého produktu zvětrávání serpentinitů (moravské moldanubikum, Český masiv)

Stránky 81-91
Citace LOSOS, Zdeněk, KONÍČKOVÁ, Šárka a HOUZAR, Stanislav. Geneze zelené plazmy - specifického mikrokrystalického křemičitého produktu zvětrávání serpentinitů (moravské moldanubikum, Český masiv). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(1), 81-91. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-1/geneze-zelene-plazmy-specifickeho-mikrokrystalickeho-kremiciteho-produktu-zvetravani-serpentinitu-moravske-moldanubikum-cesky-masiv
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím