Geneze zelené plazmy - specifického mikrokrystalického křemičitého produktu zvětrávání serpentinitů (moravské moldanubikum, Český masiv)

Stránky 81-91
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím