Felsöbányait z mostecké pánve (Česká republika)

Stránky 75-80
Citace POUR, Ondřej, ŘEHOŘ, Michal, SVEJKOVSKÝ, Jiří, JANEČEK, Oldřich, MALÍKOVÁ, Radana, DVOŘÁK, Zdeněk, PAULIŠ, Petr a VRTIŠKA, Luboš. Felsöbányait z mostecké pánve (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(1), 75-80. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-1/felsobanyait-z-mostecke-panve-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím