Bi-minerály a doprovodné sulfidy rudního výskytu Cu-Mo Vidly pod Pradědem (Česká republika)

Stránky 113-119
Citace SEJKORA, Jiří, ŠKODA, Radek a FOJT, Bohuslav. Bi-minerály a doprovodné sulfidy rudního výskytu Cu-Mo Vidly pod Pradědem (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(1), 113-119. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-1/bi-mineraly-a-doprovodne-sulfidy-rudniho-vyskytu-cu-mo-vidly-pod-pradedem-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím