Retrográdně metamorfovaný eklogit od Čejkova u Nového Rychnova (Moldanubiku, Česká republika)

Stránky 311-325
Citace ŠKODA, Radek, ŠREINOVÁ, Blanka, LITOCHLEB, Jiří, HALODOVÁ, Patricie a FIŠERA, Milan. Retrográdně metamorfovaný eklogit od Čejkova u Nového Rychnova (Moldanubiku, Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(2), 311-325. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-2/retrogradne-metamorfovany-eklogit-od-cejkova-u-noveho-rychnova-moldanubiku-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím