Pilsenit z Poruby pod Vihorlatom, Vihorlatské vrchy (Slovenská republika)

Stránky 308-310
Citace BÁLINTOVÁ-ŠTEVKOVÁ, Tímea, ŠTEVKO, Martin, OZDÍN, Daniel a BAKOS, František. Pilsenit z Poruby pod Vihorlatom, Vihorlatské vrchy (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(2), 308-310. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-2/pilsenit-z-poruby-pod-vihorlatom-vihorlatske-vrchy-slovenska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím