Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části horznoslezské pánve

Stránky 293-302
Citace MATÝSEK, Dalibor, OSOVSKÝ, Michal, GABRHELOVÁ, Pavla, SIVEK, Martin a JIRÁSEK, Jakub. Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části horznoslezské pánve. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(2), 293-302. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-2/pelokarbonatovy-horizont-nad-22-sloji-ve-svrchnich-susskych-vrstvach-ceske-casti-horznoslezske-panve
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím