Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části horznoslezské pánve

Pages 293-302
Citation MATÝSEK, Dalibor, OSOVSKÝ, Michal, GABRHELOVÁ, Pavla, SIVEK, Martin a JIRÁSEK, Jakub. Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části horznoslezské pánve. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2014, 22(2), 293-302. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/22-2/pelokarbonatovy-horizont-nad-22-sloji-ve-svrchnich-susskych-vrstvach-ceske-casti-horznoslezske-panve
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím