Prvý výskyt kobaltpentlanditu na Slovensku (Ca-Mg skarn, Vysoká-Zlatno)

Stránky 234-239
Citace OZDÍN, Daniel, UHER, Pavel a KODĚRA, Peter. Prvý výskyt kobaltpentlanditu na Slovensku (Ca-Mg skarn, Vysoká-Zlatno). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, 21(2), 234-239. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/21-2/prvy-vyskyt-kobaltpentlanditu-na-slovensku-ca-mg-skarn-vysoka-zlatno
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím