Chalkonatronit, Na2Cu(CO3)2(H2O)3, ze žíly sv. Ducha, Jáchymov (Česká republika)

Stránky 228-233
Citace ŠKODA, Radek, HLOUŠEK, Jan a PLÁŠIL, Jakub. Chalkonatronit, Na2Cu(CO3)2(H2O)3, ze žíly sv. Ducha, Jáchymov (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, 21(2), 228-233. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/21-2/chalkonatronit-na2cuco32h2o3-ze-zily-sv-ducha-jachymov-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím