Kintoreit z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)

Stránky 223-225
Citace JEBAVÁ, Ivana, TOEGEL, Vlastimil a PAULIŠ, Petr. Kintoreit z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2012, 20(2), 223-225. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/20-2/kintoreit-z-loziska-uranovych-rud-zalesi-v-rychlebskych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2012/20/2

Kintoreite, a relatively rare phosphate of Fe and Pb, was found at the mine dump of abandoned Zálesí uranium deposit in the Rychlebské hory Mountains, Silesia (Czech Republic). It forms light green to yellow-green kidney-shaped and sphaeroidal aggregates up to 1 mm in size, which fill cavity in dark brown druse quartz. The unit cell parameters of kintoreite, refined from powder X-ray data, are: a 7.290(1) Å, c 16.8654(1) Å and V 776.2(2) Å3.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím