Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný

Stránky 123-126
Citace ŽÁČEK, Vladimír, FRÝDA, Jiří, ONDRUŠ, Petr a OPLUŠTIL, Stanislav. Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1994, 2(1), 123-126. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/2-1/polymetalicka-mineralizace-v-proterozoiku-v-podlozi-karbonske-panve-na-dole-slany
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1994/2/1



Sdílení na sociálních sítích




Rozumím