Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití

Stránky 116-123
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1994/2/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím