Stilbit-Ca z amfibolitového kamenolomu Markovice u Čáslavi (Česká republika)

Stránky 52-55
Citace JEBAVÁ, Ivana, HEŘMÁNEK, Jaroslav, PAULIŠ, Petr a ZAHRADNÍČEK, Lukáš. Stilbit-Ca z amfibolitového kamenolomu Markovice u Čáslavi (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2011, 19(1), 52-55. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/19-1/stilbit-ca-z-amfibolitoveho-kamenolomu-markovice-u-caslavi-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2011/19/1

Stilbite-Ca was found in the active Markovice amphibolite quarry near Čáslav (Czech Republic). It crystallizes there as white, yellowish to reddish vitreous aggregates with columnar crystal shape, about 1 mm in the size. The crystals grow in the prehnite pocket which has about 5 cm in diameter. Stilbite-Ca from the Markovice quarry has exceptional contents of BaO (2 wt. %), which has not been published for minerals of stilbite series. The samples were studied by the PXRD and EDX analysis. The unit-cell parameters refined from X-ray powder data are: a = 13.622(9), b = 18.229(8), c = 11.269(7) Å, β = 127.94(2), V = 2207(2) Å3.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím