Montroseit z uranového ložiska Licoměřice v Železných horách (Česká republika)

Stránky 40-41
Citace KOPECKÝ, Stanislav a PAULIŠ, Petr. Montroseit z uranového ložiska Licoměřice v Železných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2011, 19(1), 40-41. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/19-1/montroseit-z-uranoveho-loziska-licomerice-v-zeleznych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2011/19/1

A vanadium mineral montroseite was recently found at the little uranium deposit Licoměřice in the Železné hory Mountains, Czech Republic. This mineral is known from several ore deposits in Czech Massif (Příbram, Rožná) where accompanies uranium ores. At Licoměřice, montroseite forms black fine-grained aggregates associated with similar uraninite in calcite gangue. Its powder X-ray diffraction data and chemical composition correspond to those given for this mineral phase in the literature.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím