Výskyt Cu-mineralizace v permském melafyru od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev, Česká republika)

Stránky 106-108
Citace PAULIŠ, Petr a MALEC, Jan. Výskyt Cu-mineralizace v permském melafyru od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev, Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2010, 18(2), 106-108. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/18-2/vyskyt-cu-mineralizace-v-permskem-melafyru-od-kostalova-u-semil-podkrkonosska-panev-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2010/18/2

The Cu-mineralization in the big quarry near Košťálov, north-east Bohemia (Czech Republic), discovered in the 2010, is composed of djurleite, brochantite, and chrysocolla. It is present in the small veinlets of montmorillonite with the admixture of barite and calcite. These veinlets penetrate the Permian basaltic intrusive rock, which is in the Permo-Carboniferous Krkonoše-piedmont Basin called melaphyre. The minerals were identified by X-ray powder diffraction and qualitative energy-dispersive microanalyses. The Cu-mineralization developed probably from copper ores in the underlying Upper Carboniferous sediments by mobilization and regeneration.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím