Datolit z permských metabazaltov na lokalite Lošonec (Malé Karpaty, jz. Slovensko)

Stránky 91-95
Citace UHER, Pavel, BAČÍK, Peter, OZDÍN, Daniel a HORNÁČEK, Miroslav. Datolit z permských metabazaltov na lokalite Lošonec (Malé Karpaty, jz. Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2010, 18(2), 91-95. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/18-2/datolit-z-permskych-metabazaltov-na-lokalite-losonec-male-karpaty-jz-slovensko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2010/18/2

Fine-crystalline to massive datolite has been identified as nodule and fracture fillings in Permian rift-related metabasalts near Lošonec village, Malé Karpaty Mountains, SW Slovakia. The electron-microprobe and X-ray diffraction data [a = 4.8365(2) å, b = 7.6120(5) å, c = 9.6353(5) å, β = 90.128(6)°] indicate a nearly pure datolite end-member. Datolite associates with quartz, calcite, talc/stevensite and hematite (goethite?). It precipitated probably from post-magmatic (hydrothermal) boron-rich fluids of volcanic origin.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím