Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika

Stránky 73-78
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří, ŠKÁCHA, Pavel a HOFMAN, Petr. Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2009, 17(1), 73-78. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/17-1/vyskyt-cuprostibitu-v-pribramskem-uran-polymetalickem-reviru-sachta-16-pribram-haje-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2009/17/1

Rare intermetallic mineral cuprostibite was found in a mine dump of shaft No. 16 (Háje near Příbram), the Příbram uranium - base metal ore district, central Bohemia (Czech Republic). Cuprostibite forms there irregular to spherical aggregates up to 0.5 mm in size with metallic lustre in calcite gangue. Its chemical chemical composition, Ag 0.10, Tl 0.01, Zn 0.04, Cu 51.00, Sb 48.90, As 0.15, Se 0.03, S 0.03, total 100.26 wt. %, with empirical formula Cu1.99Sb1.00 is close to ideal formula of cuprostibite. The unit-cell parameters, a = 3.9968(9), c = 6.098(2) Å and V = 97.41(5) Å3, were refined from its X-ray powder diffraction pattern. Clausthalite with variable copper contents, chalcocite, tetrahedrite, silver and supergene partzite were determined in close association with cuprostibite and data for their chemical composition are given.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím